Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

ПРАВНА ПОДДРШКАПРАВНА ПОДДРШКА

Формат

Скратено работно време (далечина). За секоја од 12 секции треба да го видите видео (од 15 минути до еден час), за да го прочитате учебник Глава и неколку дополнителни статии и одлучи, еден или повеќе тестови. Се разбира има два задолжителни задачи во форма на есеи со крос-check.

Услови

Се разбира не бара посебни знаења и е специјално дизајниран за оние кои не се адвокати: техничари, економисти, претприемачи и секој кој сака да започне сопствен бизнис.