АДВОКАТСКИ УСЛУГИ ТРОШОЦИУСЛУГИТЕ НА АДВОКАТ ЦЕНА

Што се нијанси зависи од цената на услугите за кривично адвокатот? Трошоците на услугите на бранител во секој случај се одредува индивидуално.

При формирањето на конечната цена за услугите се земе во предвид:

Член од Кривичниот законик, кој incriminate обвинетиот.

Бројот на вклучени експерти (тоа е една работа, ако имате некоја кражба; тоа е уште ако измама е меѓународно ниво со користење на компјутерската технологија и вклучуваат повеќе од 20 лица).

Терминот наменети за казнување.

Форма на обезбедување на услуги.

Прелиминарна истрага за случајот.

На местото на злосторството и место на разгледување на кривично дело, како и други критериуми.

Фаза, која сега е кривично дело.