АДВОКАТСКИ УСЛУГИУСЛУГИТЕ НА АДВОКАТ

Современите реалности се принудува секој да се мисли дека законот е»на хартија»не може секогаш да се заштитат невините или повредени лице без учество на специјалисти кои ќе правилно да се применуваат овие правила.

Да стане жртва на кривичното дело или предмет на кривично гонење од страна на органите за спроведување на законот, човекот јасно потребна помош од квалификуван кривична одбрана адвокат дека ќе се заштитат легитимните права и интереси, за брзо да ги запре нелегалните активности на militiamen.

Адвокат треба од почетокот до крајот да им помогне на неговиот клиент во решавање на проблеми, да ги користат сите потребни средства и методи да ги бранат своите интереси