АДВОКАТАДВОКАТ

Во најдобар случај залудно да им даде пари, во најлош случај досадни бескрајни посети на официјални лица, оштетени односите со другите луѓе и изгубени нешта и ситуации кои би можеле да бидат решени и взаемно прифатлив начин и во корист на лицето кое бара помош.

Како да се прави разлика надлежен специјалист кој треба само вашите пари и не се желни да ви обезбеди квалитетна услуга.

знаци на адвокат: внимателното слушање на проблемите од почетокот до крајот, запознавање со документи за состојбите на клиентот, ракување на извори на легални информации, правичноста на колегите, напишани извршување на консултации