БЕСПЛАТНИ ПРАВНИ СОВЕТИПРАВЕН БЕСПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

Локацијата и часови на работа организиран во соработка меѓу Унија на правници и на Министерството за правда бесплатна правна аптеки може да се гледа на домашната страница на Унија на адвокати.

Локацијата и часови на работа бесплатни консултации канцеларијата на правни услуги може да се најде на насловна страна на Бирото за развој на правни услуги.

Естонските здружение на глуви обезбедува правна помош на лицата со пречки во развојот.

Естонските Сојуз на лица со професионални заболувања обезбедува правна помош на лицата со пречки во развојот.