БРАНИТЕЛОТ НА ГРАЃАНСКОТО СЛУЧАЈБРАНИТЕЛОТ ГРАЃАНСКИ ПРЕДМЕТИ

Во прва година учениците слушаат Науки предмети: филозофија, социологија, културните студии, логика. Како професионални дисциплини се предава теорија и историја на државата и право, уставно право, граѓанско, управно, кривичниот закон.

Активностите на адвокатите започнува на третиот, четвртиот курсеви

Четири главни области: кривичен закон, законот на државата, државни и меѓународни.

Најчестите профил на адвокат — граѓански.

Тоа служи на адвокатите за судови, нотари, адвокати, правни услуги за бизнисите

Студентите полагање на законот на државата, ќе бидат во можност во иднина да работи во владини и јавни организации.

Кривична профил зборува за себе: тоа се образуваат идните истражувачи

Имајте предвид дека изборот на профил не значи дека Универзитетот дипломираат не ќе бидат во можност да се направи во иднина и во други области.

Секако, правно образование во различни универзитети варира. Така, висока стручна школа за Економија се подготвува на адвокатите со пристрасност во економската сфера, така што нивната обука вклучува голем блок на економски и правни дисциплини. Во MGIMO, акцентот е на меѓународното право, па студенти кои студираат историја, меѓународни односи меѓународни економски односи, меѓународното јавно и приватно право