ВЕБ-САЈТ ПРАВНИ СОВЕТИВЕБ-САЈТ ПРАВНИ СОВЕТИ

Тоа ќе биде толку лошо ако некои млади правници само што се практикува во комуникација со клиенти, навистина се обидува да им даде на луѓето некои добри правни совети за бесплатно, без било каква одговорност за последиците. Тоа е многу полошо.

Многу «закон фирми» јас се трошат многу пари на т.н. «веб-сајт промоција» за фразата «бесплатна правна помош», за секој кликнете на ад тие се подготвени да плаќаат вистински пари!