Државјанство Права и ОдговорностиДржавјанство е заедничка нишка која ги поврзува сите Американци

Одлуката да се примени е значаен еден

Државјанство нуди многу предности и подеднакво важни одговорности. Со примена, што се покажува вашата посветеност на оваа држава и на нашата форма на влада. Подолу ќе најдете неколку права и одговорности кои сите граѓаните треба да се вежба и да се почитуваат. Некои од овие одговорности се законски обврзани на секој граѓанин, но сите се важни за да се осигура дека Америка останува слободна и просперитетна нација