КРИВИЧНО АДВОКАТОТКРИВИЧНА АДВОКАТ

Тоа започнува со пред-продукција.

За жал, во кривични предмети, во некои случаи, имало повреда на човековите права

Затоа, најефективниот метод за обезбедување на правото на одбрана на осомничен, обвинет или обвинетиот се вклучени во криминални случај на квалификуван совет.

Искусен адвокат ќе биде вистинска помош, како резултат на психолошки стрес предизвикан од апсење и arraignment, а исто така и бидејќи на правниот неспособност на овие лица не се во состојба да ги бранат своите процесно право, особено ако се во притвор.

Нашата адвокатска канцеларија во кривичните предмети е група на адвокатите се обединија во рамките на иста професионалната сфера, кривичниот закон, а која е структурна subdivision на престолнината на Обединетите Collegium на бранителите. Една од главните предности на Бирото, да работат на кривични предмети, е тим од искусни професионалци кои работат на одреден профил со награди на правната заедница. Добар бранител кој одговара на профилот на предметот (специфични член), ќе обезбеди обвинетиот повеќе ефикасна заштита