КРИВИЧНО АДВОКАТОТКРИВИЧНА АДВОКАТ

Искусен адвокат ќе биде вистинска помош, како резултат на психолошки стрес предизвикан од апсење и arraignment, а исто така и бидејќи на правниот неспособност на овие лица не се во состојба да ги бранат своите процесно право, особено ако се во притвор.

Нашата адвокатска канцеларија во кривичните предмети е група на адвокатите се обединија во рамките на иста професионалната сфера, кривичниот закон, а која е структурна subdivision на престолнината на Обединетите Collegium на бранителите. Една од главните предности на Бирото, да работат на кривични предмети, е тим од искусни професионалци кои работат на одреден профил со награди на правната заедница. Добар бранител кој одговара на профилот на предметот (специфични член), ќе обезбеди обвинетиот повеќе ефикасна заштита.