ОНЛАЈН КОНСУЛТАЦИЈА СО АДВОКАТОНЛАЈН КОНСУЛТАЦИЈА СО АДВОКАТ

Што всушност сакам да прашам на адвокат?

Ако можам да кратко и јасно да го опишат проблемот себе?

Каков вид на одговори очекувам?

Ако сакав да се слушне потврда дека очигледно знам? Можеби јас само сакам да ја потврдам мојата невиност?

Сум подготвен да го прифати мислењето на адвокатот кој не се совпаѓа со моето лично мислење?

Што сум јас случува да се направи кога адвокатот не се совпаѓа со мојот поглед на проблемот?

Од клиентот, упатено до «адвокат на интернет», во голема мера зависи од придобивките што ќе се добијат од трибините.