ОНЛАЈН СОВЕТ НА ВОЕН ПРАВНИКОНЛАЈН КОНСУЛТАЦИИ ВОЕНА АДВОКАТ

Воена адвокат во неговата работа се потпира на одлично познавање на законот. Ова е основен нормативен акт со кој се обезбедува правна регулатива на регрутација и воена служба.

Можете да се консултираат со специјалист на нашиот сајт за сите прашања, кои се управувани од страна на военото право.

Воен правник ќе ве советуваме онлајн:

за станбени прашања на воените;

ако не беше да биде штетно дејство команда;

ако имате проблеми при добивање на одложување;

ако се обидувате да илегално ја отфрли или веќе разрешен;

кога несреќа извршени со учество на воениот персонал.