ПОМОШ НА СЕМЕЈСТВОТО, ПРАВНИКИМ ПОМОГНЕ НА СЕМЕЈСТВОТО, ПРАВНИК

Повеќето од нив успеваат да се реши жалбата постапка со заемна согласност на страните. Сепак, најчесто постојат ситуации кога спорот не може да се реши преку преговори и брачните другари уште треба да се побара помош од адвокат на семејството да се справи со развод, поделба на имотот, одржување облигациони односи и други прашања. Закон за семејство е една од водечките сектори на законот, со кој се регулира на бракот и семејните односи.

Основниот правен акт кој ја регулира семејството работи е Семејството Код. Тој е главниот закон по кој различните адвокати и правници во одбраната на интересите на клиентот.

Семејството, правник или адвокат е потребно, кога постојат следниве видови на семејни конфликти:

со потекло од бракот и семејните односи на брачните другари;

што произлегуваат од правните односи»сопружници и деца»;

други семејните спорови