ПОМОШ НА СЕМЕЈСТВОТО, ПРАВНИКИМ ПОМОГНЕ НА СЕМЕЈСТВОТО, ПРАВНИК

Основниот правен акт кој ја регулира семејството работи е Семејството Код. Тој е главниот закон по кој различните адвокати и правници во одбраната на интересите на клиентот.

Семејството, правник или адвокат е потребно, кога постојат следниве видови на семејни конфликти:

со потекло од бракот и семејните односи на брачните другари;

што произлегуваат од правните односи «сопружници и деца»;

други семејните спорови.