ПРАВЕН СОВЕТНИКПРАВЕН СОВЕТНИК

И оваа изјава е тешко да не се согласуваат. За жал, сите од нас во секој момент на еден или друг начин може да дојде во контакт со кривична постапка да дејствува како обвинети, осомничени, сведоци или жртви

Треба да се напомене дека денес секој има право да даде квалификувано правна помош на кривично адвокатот, без разлика на неговиот статус во кривичниот процес.

Професионалци кои обезбедуваат овие услуги се нарекува адвокати

Ова не е да се каже дека лицето има право не само да се обезбеди квалитет на правно застапување, и не е бесплатна услуга.

Во законот постојат голем број на правци, соодветно, и правници доаѓаат во различни профили. Се разбира, без исклучок, адвокатите се во посебен оддел и имаат високото правно образование.

Но, само кривично адвокатот има вредни знаења и искуство во областа на судството

Причината за ова е фактот дека специјалист речиси секој ден се занимаваат со реалните околности за кои е потребно квалификувано правна помош.Тоа апсолутно не може да се каже и за бранителите на други места, на пример, техничар чија активност е поврзана со семејното право