ПРАВЕН СОВЕТ ЗА СТАНБЕНИ ПРАШАЊАПРАВЕН СОВЕТ ЗА СТАНБЕНИ ПРАШАЊА

Сигурен Агенција за недвижности, каде што се грижат за корисниците, нема да му се спротивстави на вклучување на надворешен советник за сложени прашања.

Ако веќе сте направиле некој недвижен имот се справи пред, и во овој контекст имате било какви правни проблеми, експертска помош ќе треба

Не ја исклучува состојбата кога ќе треба да тужи недвижен имот канцеларија. Ова прашање може да се комплицира со преместувањето на вашата компанија во друга земја или друг град.

За правници недвижен имот, такви случаи се дел од нивната секојдневна работа и искуство, додека лаик се чини дека тие непослушен