ПРАВНА ПОДДРШКАПРАВНА ПОДДРШКА

Ние ќе објасниме што закони и регулација на бизнис, во каква форма се создадени и како тие работат (да се занимава, ја најмите вработени, плаќаат даноци). Еден курс во два дела: од една страна, тоа се смета за стандард на правните прашања на секој претприемач (не мора Интернет); од друга страна, обезбедува делови посветен на иновации (капитал трансакции, интелектуална сопственост).

Формат

Скратено работно време (далечина).

За секоја од 12 секции треба да го видите видео (од 15 минути до еден час), за да го прочитате учебник Глава и неколку дополнителни статии и одлучи, еден или повеќе тестови

Се разбира има два задолжителни задачи во форма на есеи со крос-check.

Услови

Се разбира не бара посебни знаења и е специјално дизајниран за оние кои не се адвокати: техничари, економисти, претприемачи и секој кој сака да започне сопствен бизнис