ПРАВНА ПОДДРШКАПРАВНА ПОДДРШКА

Формат

Скратено работно време (далечина). За секоја од 12 секции треба да го видите видео (од 15 минути до еден час), за да го прочитате учебник Глава и неколку дополнителни статии и одлучи, еден или повеќе тестови. Се разбира има два задолжителни задачи во форма на есеи со крос-check.

Услови

Се разбира не бара посебни знаења и е специјално дизајниран за оние кои не се адвокати: техничари, економисти, претприемачи и секој кој сака да започне сопствен бизнис.