ПРАВНА ПОМОШ ОНЛАЈНПРАВНА ПОМОШ ОНЛАЈН

Правна помош е концепт предмет на широка интерпретација. Тоа вклучува голем број на можни дејства насочени кон заштита на правата и легитимните интереси на клиентот, појаснување на одредени законски нијанси, застапување, управување со поддршка, анализа на документи, итн. Онлајн услуги се исто така повеќеслојна.