ПРАВНИ СОВЕТИ АДВОКАТПРАВНИ СОВЕТИ АДВОКАТ

Таква форма на правници активност е главно концентрирани во нашата земја.

Меѓу странски правни фирми, како по правило, не само Советодавен

Овие услуги се обезбедуваат од страна на одделенијата на фирми, во кои истовремено со Советодавни, постојат посебни судски поделби. Советодавно советува, да направат договори, анализира правните аспекти на комерцијални активности, а судскиот претставуваат клиенти во судовите се одговорни за судска документација, обезбедување на докази и слични прашања.

Правни совети

Правни совети давање препораки за оптимална акција во одредена ситуација и тековните право употреба.

Обично, правни услуги се наплаќа. Сепак, во некои случаи, тие се обезбеди слободни етикетирање латинскиот термин»про боно».

Оваа практика има примарна распределба во велика БРИТАНИЈА и САД

Во Европа во помала мера. Во Русија, иако прво искуство се однесува до 1864, моментално се користи е многу ограничен.

Во современиот развој на Интернет, пристап до Советодавни услуги значително поедноставени. Ова е како можност за релативно едноставни лични познанства со законодавството и коментарите за тоа, како и фактот дека поголем број на правни фирми нуди одговори на правни прашања директно преку нивниот Интернет сервис