Сите Адвокати во светот! Правен кафе со адвокати на интернет.


ПРАВНИ СОВЕТИ НА ТЕЛЕФОНОТ


ПРАВНИ СОВЕТИ ПРЕКУ ТЕЛЕФОН На основните човекови права набројани право на пристап до суд и право на бранителот, па така, во духот на добрите дела, адвокати ЗАКОН ФИРМА нудат телефонски правни совети слободни. Бесплатната телефонска совети може да се добијат на работни дена во текот на работните часови. Особено во итни или итни случаи што може да се добие бесплатен телефонски правни совети на неодреден време со повикВие треба да се додаде, не може да гарантира правна помош, 24 часа на ден, па ве молиме да се третираат со разбирање, ако во телефонот не е да реагира. ЗАКОНОТ ФИРМА - адвокатска канцеларија и со многу години на искуство. ЗАКОНОТ ФИРМА нуди правна помош за поединци и бизниси во граѓански, кривични и управни предмети ЗАКОНОТ ФИРМА обезбедува совети и анализира комплексни правни прашања, ги претставува интересите на физичките и правните лица во судот и другите државни институции, подготвува нацрт-договори и други документи. Повеќе за нашето ПРАВО на ФИРМА, услуги може да се најде на нашата почетна страна.