СОВЕТИ ОНЛАЈНАДВОКАТ УСЛУГИ НА ИНТЕРНЕТ

Работи на принцип: на клиентите и изведувачот (вистински адвокат) не се познати едни на други.

Правната регистрација: зачувате сите законски гаранции и одговорност.

Безбедност: посветена на канал на комуникација, лице за контакт: постојан само професионален адвокат, комплетен циклус на операција.

На географија на клиентот и местото на давање услуги: без ограничувања.

Во сите ситуации, или претприемничка активност на граѓаните (правни лица) може да бара оперативна или долгорочна правна помош.

Во такви случаи ние обезбеди тајност (анонимно) правна помош од електронски консултации пред да се големи долгорочни проекти.

Примарната правна гаранција на квалитетот на нашите услуги за пренос на клиентите на оригинален договор и акт на давање правни услуги со слободни празно Клиент детали кои можат да бидат пополнети од страна на вас, без наплата ни вториот примерок од договорот.

Дополнителна гаранција: услугата е посветено исклучиво преку Банкарски трансфер, која ние не ќе се знае кој плаќа, а корисникот добива сите потребни документи