УСЛУГИТЕ НА КРИВИЧНО АДВОКАТОТУСЛУГИТЕ НА КРИВИЧНИ АДВОКАТ

Ова прашање е едно од првите лица на лицето кое се соочува со кривично гонење.

Нема фиксни цени за правни услуги не се таму.

Во секој случај, адвокатот такси се утврдува самостојно и зависи од многу фактори: сложеноста на случајот, бројот на тома во случај, фаза на постапката, процедурално статусот на лицето бараат помош, на професионално ниво, на бранителот и на неговото искуство.

Во прилог на фактори цитирана погоре, ние секогаш се продолжи од можностите сопственост на клиентот

Тоа е малку веројатно дека адвокатот трошоци ќе бидат високи за лице без постојан извор на приходи и Т.Г.

Конечната цена на нашите услуги е определено по разговорот со Вас.

Адвокатски такси.

Дефиницијата на плаќање постапка на услуги за кривично адвокатот во Вашиот случај, ќе се одредува индивидуално, врз основа на Вашите интереси:

плаќање на адвокат за секоја фаза од процесот;

надомест на адвокат за секое испитување, врз основа на нивниот број;

месечна исплата;

се меша за исплата